„Балканкар- Георги Михайлов“ АД подписа договор за сътрудничество с руските Концерн„Тракторни заводи“ и „Уником“

„Балканкар-Георги Михайлов“ АД, град Кнежа, специализирано в производството, ремонта и сервиза на електромагнити, реверсори, постояннопотокови електродвигатели, електрически табла, инсталации , бобини и ротори за каростроенето, сключи договор за сътрудничество с концерна “Тракторни заводи”, Русия и Завод за нефтопромишлено оборудване „Уником“. Той бе подписан от собственика на българската компания инж. Теодор Осиковски, Сергей Шараев, директор Износ на „Тракторни заводи“ и Алексей Солодовников, генерален директор на „Уником“.

Концерн “Тракторни заводи” е най-големият производител на селскостопанска техника, подемна и железопътна техника в Русия. В структурата на групата влизат 17 компании в 10 области на страната, Дания, Германия, Холандия и Сърбия. Основните направления, в които компанията работи са: селскостопанско машиностроене,промишлено и железопътно, машиностроене със специално предназначение. Тя оперирара в 40 страни. Пакет от акции от компанията са листвани на Франкфуртската фондова борса. В структурата на компанията работят 20 хил.служители.

Заводът за нефтопромишлено оборудване „Уником“ е един от лидерите на руския пазар в производството на оборудване и резервни части за нефтената и газовата промишлености. Отчитайки потребностите на тези индустрии той произвежда и тракторни шасита. Има представителство в Китай. Притежава повече от 10 собствени патента за различни технически решения.

Осъществяването на инвестицията в „Балканкар-Георги Михайлов“ ще разшири пазарните позиции на предприятието и ще му позволи достъпа до нови пазари и технологии, както и ще гарантира запазване на работните места, а при разширяване на производството и откриване на нови – реализацията на инвестицията ще гарантира заетост на територията на община Кнежа.

октомври 23, 2017

Back to Top