Балкaнкар Г.Михайлов и Концерн “Тракторни заводи” – Русия подписаха пътна карта за съвместната си дейност

Представителите на съвета на директорите на двете фирми – Т.Осиковски и М.Г.Болотин подписаха пътна карта, очертаваща кооперацията между двете компании. Сред целите, поставени в рамките на споразумението е създаването на съвместно предприятие на 1-ви септември 2018г. и стартиране на съвместната дейност по производството на селскостопанска техника на територията на българска територия.

Производствените дейности на Концерн “Тракторни заводи” са представени от следните концепции:
– Промишлено машиностроене
– Общинско машиностроене
– Селскостопанско машиностроене
– Горско машиностроене
– Специализирано машиностроене
– Железопътно машиностроене
– Резервни части и OEM компоненти

Мисията на концерна е да създаде набор от ценности, като предоставят на клиентите машини на достъпна цена, надхвърлящи техните очаквания.

декември 28, 2017

Back to Top