Електромагнити превключващи за мотокари

 

Модели:
462048 00.00
7006 05.00.00

ЕМА 1160/2X8/12
EMA 1160/2×8/24

 

Постояннотоковите двойнодействащи електромагнити са предназначени за превключващия механизъм за регулиране посоката на движение на мотокара „напред-назад“. Характеризират се с безотказна работа и повишена устойчивост.

Tип Номинални Данни
Модели сила ход на котвата напрежение режим на раб. износоуст.
N mm V S раб. цикли
EMA 1160/2×8/12 >200 2×8 12 1;4 11.106 F
EMA 1160/2×8/24 >200 2×8 24 1;4 11.106 F
Магнит превлк. >200 2×8 12;24 1;4 11.106 F

 

Back to Top